Marjan Benev

Skopje
#325 ?
Ранг (325)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-11 ?
Профит (-10.60)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
76 Одиграни натпревари
13 Погодени натпревари
629 ?
Вкупно кредити (629.40)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.