Mile Mitusev

Columbus, Ohio
#365 ?
Ранг (365)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-11 ?
Профит (-11.15)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
144 Одиграни натпревари
57 Погодени натпревари
639 ?
Вкупно кредити (638.85)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Тип Коеф. Влог Добивка
17:30 Manchester United 3:2 Southampton FC 1 1.67 10 16.70 view
17:30 Manchester United 3:2 Southampton FC 3+ 2.12 10 21.20 view