Nikola Ʊ Avramović

Битола
#750 ?
Ранг (750)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-635 ?
Профит (-635.20)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
344 Одиграни натпревари
143 Погодени натпревари
55 ?
Вкупно кредити (54.80)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.