Nikola Ʊ Avramović

Битола
#885 ?
Ранг (885)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-699 ?
Профит (-699.10)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
358 Одиграни натпревари
145 Погодени натпревари
1 ?
Вкупно кредити (0.90)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.