Orde Ivanovski

Skopje
#611 ?
Ранг (611)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-92 ?
Профит (-92.06)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
791 Одиграни натпревари
408 Погодени натпревари
538 ?
Вкупно кредити (537.94)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.