Драган Златков

Кавадарци
#97 ?
Ранг (97)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
27 ?
Профит (26.98)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
467 Одиграни натпревари
299 Погодени натпревари
667 ?
Вкупно кредити (666.98)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.