hellyeah

kumanovo
#24 ?
Ранг (24)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
102 ?
Профит (101.60)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
1.5K Одиграни натпревари
950 Погодени натпревари
695 ?
Вкупно кредити (695.10)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.