Marjan Benev

Skopje
#4 ?
Ранг (4)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
208 ?
Профит (208.20)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
153 Одиграни натпревари
35 Погодени натпревари
858 ?
Вкупно кредити (858.20)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.