Мишо Николовски

Куманово
#38 ?
Ранг (38)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
61 ?
Профит (60.80)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
342 Одиграни натпревари
148 Погодени натпревари
351 ?
Вкупно кредити (350.80)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.