Nikola Ʊ Avramović

Битола
#902 ?
Ранг (902)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-697 ?
Профит (-697.40)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
436 Одиграни натпревари
180 Погодени натпревари
103 ?
Вкупно кредити (102.60)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.