Nikola Ʊ Avramović

Битола
#990 ?
Ранг (990)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-407 ?
Профит (-407.20)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
553 Одиграни натпревари
252 Погодени натпревари
393 ?
Вкупно кредити (392.80)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.