Orde Ivanovski

Skopje
1K ?
Ранг (1,025)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-620 ?
Профит (-619.91)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
1.6K Одиграни натпревари
813 Погодени натпревари
0 ?
Вкупно кредити (0.09)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.