Рафе

Skopje
#727 ?
Ранг (727)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-48 ?
Профит (-48.21)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
1.6K Одиграни натпревари
852 Погодени натпревари
2 ?
Вкупно кредити (1.79)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.