Slavco Balulovski

Skopje
#938 ?
Ранг (938)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-206 ?
Профит (-206.35)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
962 Одиграни натпревари
622 Погодени натпревари
314 ?
Вкупно кредити (313.65)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.