Trajce Miceski

Bitola
#12 ?
Ранг (12)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
138 ?
Профит (137.50)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
67 Одиграни натпревари
49 Погодени натпревари
768 ?
Вкупно кредити (767.50)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.