Весна Милутинова

Виница
#63 ?
Ранг (63)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
42 ?
Профит (42.40)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
48 Одиграни натпревари
33 Погодени натпревари
542 ?
Вкупно кредити (542.40)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.