Vikec

Bitola
#168 ?
Ранг (168)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
13 ?
Профит (12.60)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
78 Одиграни натпревари
56 Погодени натпревари
663 ?
Вкупно кредити (662.60)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.